دلم گرفته خودمم نمیدونم چرا

نه غمگینم نه ناراحت نه غصه دار...هیچی...

فقط بیخود و بی جهت دلم گرفته .گریه دارم

+خدایا بیا یکم دردل کنیم باهم

کاش میشد به خدا هم اس داد یا زنگید. خوب میشدانیشخند

+برنامه ی اصلیم از فردا شروع میشه.خدایا به امید خودت.خودت کمکم کن

شمام دعا کنین از پسش بربیام ان شاالله