برنامه داره خوب پیش میره خداروشکر

فعلا که برام سخت نبوده و چون من خودآزارم وقتی سختم نباشه عذاب بُژدان میگیرم ولی خو

خداییش دُخمَل خوبی هسدم و دارم عین انسان میدرسم. سوالای کنکور سالهای قبل رو هم دارم

آنالیز میکنم که بفهمم چطوری باید بدرسم و چیا مهم تره اصن تو چه فازیه.داره خوش میگذره فعلا

اما.....به زودی فکر کنم رو به موت شمنیشخندنه بخاطر درس یه وقت فکرنکنین سندروم درس گریزیم عود کرده

نخیرم اتفاقا انگیزه م زیادتر از همیشه ست و دارم از درس خوندن لذت میبرم

بلکه به این خاطر که جلوی شکم مبارک رو نگرفتم و داره یک اتفاقاتی میفته فکرکنمخنثیعلائمش داره ظاهر میشه

خلاصه اگر خیلی مهربان بودیم نرفتیم هنو هسدیم ولی عزرائیل جون داره یه پیامایی میفرستهفرشته