مامان تو دفتر چرک نویسم شکله دوتا جوجه کشیده براشون

دونه هم پاشیده. وقتی نگام میفته بهشون دلم غش میره و ذوق میکنم

الهی قربونت برم من مامانی عشق منی عمر منی جونه منی

 

+امروز حاله روحیم عالی بود اما حاله فیزیکیم زیاد جالب نبود و سُست و بی حال بودم

برای همین نتونستم زیاد درس بخونم. اما برنامه ریزیمو کاملترش کردم و سوالای درس سلولی و

ژنتیک 4سال کنکور رو آنالیز کردم. امشب وارد فایل اکسلم میکنم و ثبتشون میکنم

+بیوشیمی رو دیروز وارد کردم اما فقط ماله دوسال رو. دوسال دیگه رو هم امشب اگه حالم بهتر شد

بررسی میکنم اگرم نه که میذارم برای فردا

+جدیدا با روشی جدید آبجی کوچیکه رو می ماچَم به این صورت که من نمیرم طرفش و

بنده لبامو غنچه میکنم خودش میفهمه میخوام بوسش کنم میاد لُپشو میچسبونه به لبام. روشی جدید برای تنبل ها.

آبجی کوشولو تازگیا خوشش میاد پشت گردنشو بوس کنم  میاد جلوم وایمسه سرشو خم میکنه پایین و موهای

پشت گردنشو میده کنار و بدون این که حرفی بزنه منتظر میمونه تا بوسش کنم و کیف کنه جوجوی من نیشخند

+ضعف دارم

+منو به حالِ من رها نکن خداجونم.دوستت دارم مهربون خدای خودم

 

احساس پرانتزی را دارم

 که همه ے اتفاقات خوب

 داخل آن اتفاق مے افتد .

آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم  کرده ام ...