از شاسکول و گولاخ بودنم همین نکته بس که

اشتباهی پست قبلی رو به جای یه پیش نویس حذفوندَمیول

 

+پست قبلی که به فنا رفت این بود:

یعنی خاک تو سرم با این درس خوندنم و

با این اراده ی شُل اَند وِلَم