عاغا اونی که گفته

پاییز فصل عاشقاست و فصل دو نفره ست و از این قرتی بازیا

خیلی هم غلط خورده تازشم

ما تنهاها هم پاییزُ دوست میداریم .اصن پاییز تنهایی حالش بیشترتره

تنها تو پیاده روهای خیس بدون مزاحم و ویز ویز رو برگای زرد بارون خورده قدم بزنی

ای جــــــــــــــــــــــــانم

عاشق پاییز و بارونم . حتی اگه تنها باشم حتی اگه تنهایی قدم بزنم

حتی اگه کنکور ارشد داشته باشمقهقهه

بارون بیاد بخوره به شیشه اتاقم برم پشت پنجره خیره بشم بهش یا برم تو حیاط خیس شم

زیره بارون بعد مامان بگه وَرپریده بیا تو حوصله فِش فِش و فین فینتُ ندارم عوض این

قرتی بازیا برو بشین سر درس و مشقت یه قبرستونی قبول شی عَ دستت راحت شم

هی صبح تا شب عَ دستت حرص نخورم آبِ منُ تو با هم تو یه جوب نمیره

حال کنین اصن عشقِ مادر فرزندی همینجوری چیلیک چیلیک عَ مامانم میچکه عاشقمه بوخودادروغگو

اصن داره حال میکنه من همش خونه ام وَر دلشمدروغگو

راستی این اولین پاییزیه که نه مدرسه میرم نه دانشگاه یادش بخیر این موقع ها

الان دانشگاه بودم.هعی لوله گاز چه زود این 4سال گذشت

عررررررررررررررررررررررررررر من دانشگاه مُخامگریه

 

پاییز مبارک