خیلی وقته که یکی عَ فانتزیام اینه که

بشه به خدا هم اِس داد یا بهش زنگید مثلا یا

میومد وب کامنت بازی میکردیم

یا حداقل یه نامه عَ اون بالا شوت میکرد پایین حالا دوس نداره دستخطش لو بره

بده جبرئیل براش بنویسه خو .

چه بدونم والا

+خدایا حال میکنی هَمچی بنده شاسکول و گولاخی داری؟؟؟؟؟

نمیخوای مغزمو شفا بدی هم خودت راحت شی هم خانواده ی بیچاره م؟

اصن هرطور خودت صلاح میدونی بعد باز نیای بگی این هِی تو کار من دخالت میکنه