هعی خوداوَندایا

چرا اینقدر کتابا گرونه آخه؟؟؟؟؟

الان من چندتا کتاب لازم دارم که قیمتاش بالاس اصن جرأت ندارم بهش فکر کنم

یه کتابم که میشه 50هزارتومن ناقابل یکی دیگه هم که نمیدونم چنده احتمالا همین حدوداست

علاوه بر این دوتا گلاب به روتون 4تا کتاب دیگه هم هست که اونام همین حدوداس قیمتش

جمعا میشه 6تا کتابیول

یعنی الان من یه چی معادل 200-300هزارتومن پول میخوام برا کتابام

همشم برا کنکور ارشدم لازم دارم اما فقط 50هزارتومن دارم خخخخخخخخقهقهه

کتابخونه هم که قربونش برم کتاباش مال عهد جِنگ جِنگُنگِه(نپرسین جِنگ جِنگُنگ چیه که خودمم نمیدونم هویجوری گفدَم)

کتابای کتابخونه اصن به درد نمیخوره همش تغییر کرده .الان من چه غلطی بنمویَم عایا؟؟؟؟

اصنم دلم نمیاد به باباهیم بگم گناه داره بدبخته طفلی .

فعلا مجبورم به همین کتابای به دردنخور و 3-4تا کتابی که به دردبخوره و خودم پارسال خَروندَم قناعت ورزم تا یه فکری بنمویَم

آخرش مجبورم به باباهی بگم ولی فعلا منتظرم یکم اوضاش رو به راه تر شه بعد.خودمم باید یکم پس انداز کنممتفکر

هوووووووووووووووووووفففففففففف