دلم گرفته

خدا جون میشه یکم بغلم کنی لطفا

دلم یه گوشه ی خلوت میخواد که فقط من باشم و خدام

دلم برای خَلوَتای دوتاییمون تنگ شده خداجون

دلم برای نامه هایی که اون وقتا برات مینوشتم و بعد پاکشون میکردم که

کسی نخونتشون تنگ شده......

هرقَدرم بد باشم به جز تو که کسی رو ندارم که آرومم کنه

 

من از آن روز که در بندِ تو اَم آزادم

منو دربندِ خودت میکنی مهربون خدا؟