مدتیه بدجوری هوای رانندگی کردن با موتور و کامیون زده به سرم

در حالیکه گواهی نامه ی بیچارم هنو یه سالش نشده و

تازه 13 مرداد میره تو یه سال بچه مقلب بعد مثلا کامیون از کجا بیارم عایا؟

حالا بر فرض کامیونم جور شد جلو چشم مردم که نمیشه بشینم پشتش

با این دست فرمونه باحالم یه 20 نفری رو باهاش فکر کنم زیر بگیرم

خدا عاقبتمونو به خیر کنه

 

برا خودم نوشت:

1-امروز هرکی مثِ آدم درس نخونه برا عَرررررشَد سه نقطه ست

2-امروز قدرِ همه چیزِ زندگیم رو می دونم

3-یادم باشه امروز روزِ بی دلیل خوبی کردنه