به نام تو ای نِی که آغازگری

حدیث دل اَنگیز هر دفتری

 

تولد وبلاگ=روز تولدم