خیلی وقته که هوس آش رشته دارم

حالشم نبود خودم درست کنم .مامانم هم حالشو نداشت

همش ازبس تنبلم دَم افطار که میشد دعا میکردم

یکی برامون آش رشته نذری بیاره

بلاخره رویام به حقیقت پیوست و همسایه برامون آش رشته آوردهنیشخند

اوف چه بویی هم داره لامصباز خود راضی

+به این میگن دلخوشی های ساده ی زندگی