من همینجا به خودم قول میدم که

از فردا عزمم رو جذب کنم و مثل آدم بشینم

برا ارشد درس بخونم به طور جدی

باید برای رسیدن به اهدافم بیشتر تلاش کنم