امروز بسی دُخمَلِ خوبی بودیم و مثلِ آدم نشستیم درس خواندوندیم

و آمدیم عارض شویم که پِیرو پست شماره 36 :

مَن خَــــــــــر نیستم...جیگرم جیگرم جیگرم جیگرم

لُدفَن به افتخارم دست نَزنید آخه افتخارم حساسه قِلقلَکم میشه

 

+امروز زبان و سلولی مولکولی خوندم الانم میخوام برم یکم دیگه زبون بخونم ایشالا

آما قبلش میخوام خودمو ببرم بهش لباشک جایزه بدم که امروز دختر خوبی بود

و چسبید به درس و مَخش

+باس برنامه ریزیمو مُنسَجم تر بِنمویَم و نَرموله نَرموله ژنتیک و بیوشیمی رو هم بهش وارد بِنمویَم

میترسم نتونم دَرسا رو تا آخر دی تموم کنم عَـــــــــــــــــــــــرررررررراسترس

خدایا پیلیز هِلپ می 

خدایا لطفا منو نیگا کن اینجا ببین اینجا(آیکُن رها در حاله تکون دادن دستمالِ قرمز)