هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

خاله اینا خوابن...ساعت 6 باید میرفتن ترمینال اما خوابیدن و خواب موندن منم بیدارشون نکردم

هنوزم خوابن و ساعت یه ربع هفت میباشد

اینجا خونه ی ماست صدای جمهوری اسلامیه خُرخُرِ شوهر خالهنیشخند

بلی از قصد بیدارشون نکردم که از اتوبوس جا بمونن و یک روز بیشتر اینجا باشن

بدجنسم شصته پاتونه تازشمزبان

یعنی وقتی بیدار شن چیکار میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قهقهه

...........................................................

خخخخخ الان خاله بیدار شد ...خندهبه ساعت نگاه کرد و منم بِشکَن زنون گفتم

خواب موندی نمیتونی بری  اونم داره میخندهنیشخند

شوعَرخاله هنو خوابهhttp://www.freesmile.ir/smiles/3122_(14).gif

................................................................

شوعَرخاله بیدار شد

من رو به شوعَر خاله: خواب موندی از اتوبوس جا موندیاز خود راضی

شوعَرخاله: نخیرم من دیدم" م"(آبجی کوچیکیم )التماس کرد گفت بمونین منم دلم سوخت و موندیم

من از بیرون: لبخند

من از درون: غلط خوردی بوگو تنبلم میخواستم سرِکار نرم از زیر کار دررفتی موندی اینجا

اصن کاش رفته بودی من مجبور نبودم روسری اینا داشته باشم از گرما پُخیده نمیشدم

ایــــششششششششششششش

بازم من از بیرون: لبخندلبخند

حال کنین چقدر درون و بیرونم باهم یکسانه نیشخند اصن یکرَنگی و بی ریایی ازم میبارهشیطان

اصن وقتایی که خاله تنهایی میاد خونمون و شوعرش همراش نی خیلی باحالتره و کیف میکنیم با خاله جونم

کلی خوش میگذره و میگیم میخندیم وقتی هم میخواد بره کلی غمبِناک میشم

اما وقتی شوهرش همراشه چون مجبورم حجاب اسلومی رو رعایت بِنمویم و نمیتونم

وسطِ هال دراز به دراز جلو کولر و مقابل تی وی تِلِپ شم سختمه و وقتی میرن زودی

لباسامو عوض میکنم پهن میشم رو زمین و میگم

آخِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش خنک شدم هووووووووفففففففف

ولی بازم در کُل داره خوش میگذره از تنهایی بهتره

+شب شاید ببریمشون پارکلبخند