همین الان خبر دار شدم که

بچه ی دوستم فرشته امروز ساعت 6 به دنیا اومده

درست تو روزه تولده داداشی به دنیا اومد

اسمشم گذاشتن سجاد. ای جونــــــــم نی نی دوس دارم

قرار شد ف=هَووی عزیزم یه روز رو معین کنه بهم خبر بده و منم به الهه و فاطمه

خبر بدم بریم دیدن فرشته و نی نیش .اوخی

چه زود میگذره....................

+ف و من هوو هستیم خخخخخخ یعنی تو دوران دانشگاه جهت صرفه جویی در مصرفِ شوخَر

قرار شد در آینده هووی هم باشیم

بسی هم با هم مهربون و خوبیم اصن یه وعضی و همیشه هم همو هَوو جون و

هووی عزیزم و هوویَم صدا میکنیمقهقهه

..................................................................

به فرشته اس دادم و تولد نی نیش رو تبریک گفتم الان جواب داد و تشکر کرد

اوخی مامان کوشولوقلب