اصن نمیدونم چطوری باید برنامه ریزی کنم برای درس خوندنم

برنامه ریزی کوتاه مدت کردمـــــــــــــــــــا اما نمیدونم این روش برنامه و درس خوندنم درسته و

نتیجه میده یانه...موندم مثلِ زمانی که برا کنکوردبیرستان درس میخونم

توی یک روز چندتا درسه مختلف بخونم یا نه روزی یک درس رو بخونم

مثلا فردا 3ساعت ژنتیک 3ساعت سلولی و مقداری زبان بخونم

یا نه فقط ژنتیک و زبان بخونم مثلا . زبان که

هر روز باید خونده شه چون زبان اختصاصیم خوبه اما زبان عمومیم داغوووووون .

حالا با خودم گفتم هر دو روش رو امتحان میکنم ببینم کدومش بهتره

کم کم دارم استرس میگیرمنگران

اصن گیجول پیجول شدم رفتخنثی