داریم میریم مسافرت

خیلی یهویی شد داریم میریم همون شهری که

داداشی کارآموزی داره که بهش سر بزنیم و اگه وسیله ای چیزی نیاز داره براش ببریم

زودی برمیگردیم ایشالا ...

چند روزی درس خوندن پَرررررررررر

اما کتاب زبانمو میبرم و اونجا تو موقیعیت های مناسب میخونمش که عقب نمونم

شایدم اصن یه روز بیشتر نمونیم فقط میخوایم بریم داداشی رو ببینیم دلمون براش تنگ شده و

ببینیم اونجا شرایطش چطوریه  ...

من برم حاضرشم بریم...بای تا هایبای بای