سلوم

من اومدم خوش اومدم

امروز ظهر برگشتیم...خوش گذشت بعدا تعریف میکنم الان حالش نی

اعصابم از دسته خودم خرده روحیه م به هم ریخته

+یه چیزایی فهمیدم که به همَم ریخته و حالم گرفته شده

شاید به صلاحم بوده شاید خواستِ خدابوده

شایدم تا آخر عمرحسرت بخورم و به خودم لعنت بفرستم....

چرا؟چرا؟چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا من اینقدر سه نقطه اَم؟

خدایا کمکم کنگریه

 

+کامنتا رو بعد تایید میکنم ممنونم از لطف همه تون

وقتی حالم و روحیه م بهتر شد برمیگردم