به باباهی آمپول زدمخجالت خب کسی نبود براش بزنه خودم زدم دیگه

اصنم به جاهای دیگه نگاه نکردم بوخودا فقط رو محله ورود سُرنگ تمرکز نموییدَمدروغگو

اصن باباییه خودمه دلوم مُخاد. به ناموس مردم که آمپول نزدم ناموسه خودمه اصن تازشم

خیلی وقت بود به کسی آمپول نزده بودم فکر کنم یکسالی هست

هَمچی نرم و ملایم و مَلَس هم زدم جیگمَلِش حال اومدhttp://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik2/nursesmileyf.gif

بعدم ازم تشکر کرد گفت دستت درد نکنه خیلی خوب زدی

منم دیگه رفتم تو افق محو شدم

+نمیدونستم بعده یه سال آمپول زدن انقدر اعتمادبنفسمو میبره بالا

اصن جیگرم جَلا یافت

خب کی داوطلب میشه جهت ارتقای اعتماد به نفس

و بَرّاق نمودن جیگره اینجانب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یالا دوستیتونو ثابت کنین خاله ببینه بلدیننیشخند

از پذیرش افراد ذکور معذوریمنیشخند

 

اینم آموزش از راهِ دور: