بچه ها دوستم آلبالو جون(من بهش میگم آلبالو) مریضه میشه براش دعا کنین خوب شه و

برای سلامتیش همین الان صلوات بفرستین؟؟؟؟؟

میخوام برای سلامتیش با هم قرآن یا دعا بخونیم همکاری میکنین؟؟؟؟؟

چه دعایی بخونیم براش خوبه؟؟؟؟؟؟

دعا کنین دوستم زودی خوب شه ...ممنونتون میشم