امشب رفتم دوپینگ کردوندَم و شارژ شُدیدَم(مثلادارم با این فعلام ادبیات فارسی رو پاس میدارونَم)

با خانواده رفتیم ذرت مکزیکی {#emotions_dlg.e28} دوپینگ من ذرت مکزیکیه

مَواتَمَم حتما باید از همون مغازه ی خاصِ همیشگی تهیه بشه

جاهای دیگه مزه ی ذرت مکزیکیشون رو نمیپسندم و بهم نمیچسبه

هروقتم بابا میبینه پنچرم یا تو خودمم و شَرّ وشیطون نیستم میفهمه خمارم و

وقته ذرت مکزیکیم فرا رسیده و باید منو ببره برام ذرت بِخَرونه (بخره)

حتی ذرت مکزیکی هایی که خودم تو خونه درست میکنم با این که مزه شم خوب میشه

ولی بازم بهم نمیچسبه و باید برم بیرون ذرت بخورم ذرتمم باید پر از پنیرپیتزا و سُس باشه

سُس خردل هم داشته باشه که دیگه چه بهتر

الان مصرف موادم جیره بندی شده ماهی یه بار میبرنَم ذرت مکزیکی همون جای همیشگی

اگرم دُخمَل بدی باشم و یه گندی زده باشم و اعصاب مَصابمو نداشته باشن دوماهی یه بار

یه همچین معتادِ بی نوایی هَسدَم من{#emotions_dlg.e39}

همه میدونن ذرت مکزیکی برای من به منزله ی اسفناج برای ملوان زبله