هروقت میخوام آدم شم یا مثِ آدم زندگی کنم یا روحیه م بهتر شه و شادشَم

یا یه تصمیم مهم بگیرم یا یه کاری رو شروع کنم مثلِ درس خوندن

اول میرم حموم بعد به پوستم میرسم بعد به موهام و ناخنام و

گاهی لاکم میزنم البته اگه پَدلاک پاکن داشته باشم و

بتونم قبله اذان و نماز یا قبله بیرون رفتن از خونه پاکش کنم

یعنی قبله هرکار و تصمیم مهمی اول به خودم میرسم

و خوشکلاسیون و شیکلاسیون میکنم بعد میرم سراغِ اون کار یا تصمیم

خداییشم روحیه م خیلی بهتر میشه و اراده مَم قوی تر میشه هروقت شیکان فیسان میکنم

مثِ امروز

+البته دو روزه سرما هم خوردم رفتم یه دوش آب گرم گرفتم

شاید حالم بهتر شه و استخونام حال بیاد

خدا بگم این آبجی کوچیکه رو چیکار کنه یه آهنگایی میذاره هَمچی یه قِرِ ریزمیُفته تو کمرِ آدم