این روزا از همه خسته اَم حتی از خودم

دلم میخواد از تمام آدمای دور و وَرم فاصله بگیرم و دور شم

دلم میخواد یه مدت تنها باشم و برای خودم باشم

میخوام برم دنبالِ خودم بگردم

این روزا حوصله ی هیچکس و هیچ کاری رو ندارم

دلم برای خودِ خودِخودم تنگ شده...

 

این شعر رو آقای بهنام (نویسنده ی وبلاگِ قطره قطره شکر ) توکامنتا گذاشتن:

بابا ولم کنید سرم درد میکند
حتی هوای دور و برم درد می کند
از بس شنیده ام که تو شاعر نمی شوی
مضمون شعرهای ترم درد میکند
دیگر قسم نمیخورم از بس که خورده ام
روح شکسته پدرم درد می کند
طبل چرندیات مکوبید بس  کنید
سلولهای مغز سرم درد میکند.

ازشون ممنونم این شعر واقعا به حالِ من شبیهِ