دلم یه بارونِ حسابی میخواد :)

زندگی رو دوست دارم....

خدامو دوست دارم...