+ لازم است گاهی از خانه بیرون بیایی و خوب فکر کنی ببینی

آیا باز هم میخواهی به آن خانه برگردی یا نه ؟!

 

+ لازم است گاهی از مسجد، کلیسا و . . . بیرون بیایی و ببینی

پُشتِ سَرِ اعتقاداتت چه میبینی؟ ترس، تظاهر، حقیقت یا . . .

 

+ لازم است گاهی از ساختمان اداره و محل کارَت بیرون بیایی ،

فکر کنی و ببینی که چقدر شبیه آرزوهای نوجوانیت است ؟

 

+ لازم است گاهی درخت یا گُلی را آب بدهی ، حیوان یا کودکی را نوازش کنی ،

غذا بدهی و ببینی آیا هنوز از عشق و طبیعت چیزی در وجودت هست یا نه ؟!

 

+ لازم است گاهی پای کامپیوترت نباشی. گوگل، ایمیل، یاهو، فیسبوک و . . .
همه را بی‌خیال شوی ، با خانواده و دوستانت دور هم بنشینید،

یا به درد دل رفیقت گوش بدهی و ببینی آیا زندگی فقط همین آهن‌پارة برقی است یا نه ؟!

 

+ لازم است گاهی بخشی از حقوقت را به یک انسان محتاج بِبَخشی،

تا ببینی آیا در تقسیم عشق، در نهایت تو برنده‌ای یا بازنده؟!

 

+ لازم است گاهی عیسی(ع)  باشی ، ایوب(ع)  باشی ، محمد(ص) باشی،
انسان باشی و ببینی آیا می‌شود یا نه ؟!

 

+ و بالاخره لازم است گاهی از خود بیرون آمده و از فاصله‌ای دورتر به خودت بنگری و

بپرسی: که سالها سپری شد تا همین کسی بِشَوَم که اکنون هستم . . .  آیا ارزشش را داشت . . .؟!
 

همواره به یاد داشته باشیم:
 
زیبائی ، در فراتر رفتن از روزمَرِگی‌هاست . . .