خاله و مامانبزرگ همین الان رفتن

دلم بِگرفت یه کمخنثی عَرررررررررررررررررررررررررررررر

ولی خو الان بیشتر میتونم درس بوخونم

خدایا مخلصتیم .همین79382_doset_daram.gif

خوابم میادخمیازه