266.

بعضی از خاطرات هستن که

از سیانور هم کاری تر و کُشنده ترن

فرقش اینه که سیانور سریع خلاصت میکنه

خاطرات ذره ذره دق مرگت میکنن.................

حتما هم لازم نیست مخاطب خاصی توی اون خاطرات حضور داشته باشه.

مخاطب خاصش میتونه خوده خودت باشه.

+الان با این سخنانی که ایراد فرمودم ارسطو داره تو گور بندری میره

نیچه و هِگل هم دارن آفتاب بالانس مهتاب بالانس میزنن :|

 

+آیکُن: چی فکر می کردم چی شد .....

+خدایا شکرت

/ 0 نظر / 24 بازدید