36.

هرکی از فردا مثِ آدم برا اَرشد درس نخونه

خَـــــــــــــــــــــــر اَست نُخطه

+هرکی هم کار امروز رو به فردا بیَندازد خَرتر است

الان من خرتر اَستَم نُخطه

/ 2 نظر / 7 بازدید
علی اماده

ببین اگه بندازی برا فردا فردا با خودت میگی بعد از ظهر بعدازظهر میگی شب شب میگی فلان فلان بشین از همین الان الان شروع کن که منم شروع کردم

s

دیووونه[قهقهه]