63.

گلِ شمعدونیم گُل بِدادوندِه

وقتی دیدمش از تهِ دل ذوق کردم و قربون صدقه ش رفتم

عزیزِ دلِ منه ...

دیروز گلدونشو عوض کردیم گذاشتیمش تو یه گلدونِ بزرگتر بچه م جاش باز شدقلب

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
وحید53

شمعدانی زیر باران بوی مادر می دهد

فاطمه

من عاشق گلم مخصوصا شمعدونی[قلب] آفرین بالام[ماچ]

s

عکسشو چرا نذاشتی؟؟؟[ناراحت]