91.

بغضِ بابایی داغونم کرد

داغون

+وقتی یه مرد بغض میکنه یعنی اوجِ فاجعه

رفتی تو اتاق تنها نشستی که کسی بغضتو نبینه؟ اما دیدم

بمیرم برات بابایی .

نمیذارم بشکنی خودم کمکت میکنم بابایی فقط یکم صبر کن.

+بغض دارم

/ 0 نظر / 4 بازدید