41.

.................................................................................................

این شما و این شاهکاره هُنریه بندهمژه

/ 2 نظر / 9 بازدید
فاطمه

خوب کاباندی ا[نیشخند] اثر هنریتو گذاشتی همه ببینن؟!خخخخخخخخخ[نیشخند] آفرین به افتخارت دست میزنیم[نیشخند]

بهار من

رسما ماشین رو نابود کردیا میگم یه ماشین بدنه محکم مثل پیکان بگیر فعلا تا دست فرمونت خوب شه البته میدونم خوبه ها مشخص بود منم مثل خودتم [نیشخند] خوشحال میشم به منم سر برنی .... آپم