258.

تنها کاری که تونستم بکنم گریه بود

هنوزم آروم نشدم هنوزم دلم میخواد گریه کنم

خسته ام خیلی خسته ام .حس میکنم دیگه نمیکِشم

طاقت دیدنه گریه های مامان رو ندارم....

دلم میخواد اونقدر گریه کنم که بمیرم.

 

+حوصله دلداری و نصیحتم ندارم خودم میدونم همه چی درست میشه خودم همه ی اینا رو میدونم

فقط نوشتم که خالی شم و یادم بمونه امروز رو .

سوالی نپرسین لطفا.

+امروز آسمونم داره پا به پای من میباره.

/ 0 نظر / 21 بازدید