48.

ای کسانی که ایمان آوردید

بیاین ایمان رو ببرین خیلی داره شیطونی میکنه

 

+این پست هویجوری اَلکی بود و ارزش قانونی دیگری ندارد

این پست نتیجه ی مَنگِ مغزی استنیشخند

/ 5 نظر / 9 بازدید
فاطمه

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] بیکاری؟برو درستو بخون[ابرو]

فاطمه

[وحشتناک]من خوابم اونی که بیداره رهاست[خمیازه][نگران][نیشخند]

فاطمه

[من نبودم][من نبودم][من نبودم]

فاطمه

این اقاهه کی از اینجا رفع زحمت میکنه؟[نگران]