256.

هر قدرم تلاش کنم بازم نمیتونم بعضی چیزا رو درک کنم

فکرم نمیتونه هضمشون کنه هر چقدم که من با خودم کلنجار برم که اون بعضی چیزا رو

به خودم بقبولونم :| نمیشه که نمیشه...تو کَتَم نمیره...نِ می رههههههههه

 

/ 0 نظر / 25 بازدید