326.

دیروز روز خوبی بود

صدایی دخترانه به زیبایی و درخشش ستاره به خوشرنگیه آلبالو

به خوشمزگیه ذرت مکزیکی و به مهربانی و زلالیه آب...

 

+اصلا دیروز رو مبدا شروع زندگیه تازه قرار میدم

+فکر کنم گند زدم به ادبیات با این تشبیه هایی که به کار بردم خجالت

/ 0 نظر / 24 بازدید